Profesjonalna produkcja personalizowanych statuetek 3D.

Kontakt z nami

Zasady Przetwarzania Danych Osobowych


Zasady Przetwarzania Danych Osobowych

klientów oraz osób zainteresowanych ofertą Lumeris Sp. z o.o.
 1. Administratorem danych osobowych klientów oraz osób zainteresowanych ofertą jest Lumeris Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, dalej: Lumeris.
 2. W razie potrzemy można skontaktować się z nami:
  • pisząc maila na adres: [email protected]
  • wysyłając list na adres: Lumeris Sp. z o.o., ul. Praw Kobiet 6, 15-535 Białystok

Cele Przetwarzania Danych Osobowych

 1. Obsługa sprzedaży – składając u nas zamówienie klient podaje nam swoje dane osobowe byśmy mogli rozliczyć płatność, dostarczyć zamówione produkty i towary, wystawić dokumenty sprzedażowe, jak również umożliwić skorzystanie z gwarancji oraz rękojmi, a także z prawa do odstąpienia od umowy. Podanie danych osobowych jest konieczne, abyśmy mogli dostarczyć zamówione u nas produkty i towary. Jeśli ich nie otrzymamy nie będziemy mogli skonsultować projektu dla oferowanych przez nas personalizowanych wyrobów. Nie znając adresu na jaki mamy wysłać gotowy produktu nie będziemy mogli tego zrobić.
 2. Ponowna realizacji zamówienia – każde zamówienie poddajemy archiwizacji celem umożliwienia jego powtórzenia, czy to w związku z ewentualną reklamacją, czy też nowym zleceniem wykorzystującym elementy wcześniejszego zamówienia. W związku z tym przetwarzamy dane osobowe, gdyż umożliwia to nam identyfikację archiwalnych projektów i ustalenie, czy kto może z nich skorzystać.
 3. Obsługa zapytań, udzielanie informacji na temat naszej oferty – podane nam dane osobowe wykorzystamy by skontaktować się z osobą, która złożyła zapytania, w celu jego doprecyzowania, udzielenia odpowiedzi na zadane pytania, przedstawienia projekt poglądowy oraz kosztorysu. Podanie danych osobowych jest konieczne, abyśmy wiedzieli jak przekazać swoją odpowiedź.
 4. Prowadzenie marketingu – chcemy móc pytać się naszych klientów oraz osoby, które weszły z nami w interakcję o opinię na temat naszych produktów oraz jakości naszej pracy, chcemy promować wśród nich swoje wyroby oraz prezentować im swoją ofertę. Aby było to możliwe dokonujemy profilowania, które jednak nie ma wpływu na prawa lub wolności, ani w inny podobny sposób na nie wpływa na osoby, których dane osobowe przetwarzamy. Dodatkowo, o ile otrzymamy odrębną zgodę na przekazywanie newslettera lub na komunikację handlową drogą elektroniczną bądź telefoniczną, będziemy wykorzystywać otrzymany adres e-mail oraz numer telefonu w celu powiadamiania o nowościach i zmianach w naszej ofercie.

Zakres Przetwarzania Danych Osobowych

 1. Przetwarzaniu poddajemy przede wszystkim dane teleadresowe naszych klientów w związku ze złożonymi przez nich zamówieniami. Robimy to w celu: rozliczenia płatności, wykonania produktów według specyfikacji klientów, kompletacji i wysyłki przesyłek z zamówionymi towarami i produktami. Ponadto, przetwarzamy dane klientów by wypełniać wszelkie ciążące na nas obowiązki podatkowe i prawne. Przetwarzaniu podlegają następujące dane: imię i nazwisko, adres dostawy, adres e-mail, numer telefonu, historia i szczegóły transakcji (co i kiedy kupował dany klient w przeszłości, wykorzystane kody rabatowe, sposoby dokonywania płatności, itp.), podpis klienta (np. potwierdzający odbiór towaru), reklamacje oraz opinie, udzielone zgody. Ponadto, w sytuacji, gdy odbiorcą jest inna osoba niż zamawiający przetwarzamy imię i nazwisko, email oraz numer telefonu odbiorcy, a jeśli klient działa jako przedstawiciel przedsiębiorcy lub osoby prawnej to także: nazwa reprezentowanego podmiotu, adres jego siedziby oraz numer NIP.
 2. Przetwarzamy również dane osobowe osób, które wysłały do nas zapytanie lub zgłosiły jakiś problem, a nie są naszymi klientami. W takich sytuacjach przetwarzaniu poddajemy: imię i nazwisko, adres e-email, numer telefonu osoby, która zwróciła się do nas z zapytaniem bądź problem do rozwiązania. Jeśli osoba pytająca działa jako przedstawiciel przedsiębiorcy lub osoby prawnej to przetwarzamy również: nazwę reprezentowanego podmiotu, adres jego siedziby oraz numer NIP.

Zakres Przetwarzania Danych Osobowych: Stosowanie Plików Cookies

 1. Przetwarzaniu poddajemy także informacje o sposobie korzystania z naszych serwisów internetowych, w tym numer IP oraz informacje o urządzeniu (np. przeglądarka, rozdzielczość ekranu), z którego korzystają odwiedzający nasze witryny użytkownicy. Wykorzystujemy do tego pliki cookies – są to niewielkie pliki tekstowe powszechnie stosowane w sieci Internet, przechowywane na urządzeniu użytkownika. Dzięki plikom cookies możemy:
  • utrzymywać sesję– weryfikujemy połączenie między urządzeniem użytkownika a naszym serwerem; nie przechowujemy w plikach cookies informacji pozwalających ustalić tożsamość poszczególnych użytkowników, a jedynie dane dotyczące połączenia;
  • lepiej prezentować nasze treści – sprawdzamy, jakie komunikaty z naszego serwisu były już prezentowane, aby ich nie powtarzać oraz przedstawiać takie treści, które bardziej pasują do Twoich zainteresowań;
  • dbać o sprawne oraz bezpieczne działanie serwisów i znajdujących się w nim formularzy – zabezpieczamy serwis np. przed działaniem robotów (programów, które automatycznie badają zawartości serwisu);
  • sprawdzać statystyki dotyczące korzystania z naszych serwisów – budujemy zbiorcze, anonimowe statystyki odwiedzin i działań w naszym serwisie.
  • niektóre podstrony sklepu internetowego oraz inne środki komunikacji z klientami i innymi osobami, które korzystają z sklepu mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki, znane również jako „puste gify”). „Web beacons” pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP (Internet Protocol) urządzenia, na który załadowana została strona, na której „web beacon” został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam.
 2. Na niektórych podstronach naszych serwisów oraz innych środków komunikacji (np. w wiadomościach email) mogą być umieszczone tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki, znane również jako „puste gify”). Pozwalają one nam na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP urządzenia, które pobrało „web beacon”, adres URL strony pobranej, czas jej ładowania, rodzaj przeglądarki użytkownika, jak również informacje zawarte w cookies. Służą one oceny efektywności naszych reklam.
 3. Aby pliki cookies umożliwiały wyświetlanie reklam dopasowanych do zainteresowań i poszukiwań współpracujemy z firmami partnerskimi (marketingowymi), które mogą umieszczać pliki cookies (tzw. cookies podmiotów trzech, ang. third-party cookies) na urządzeniach osób odwiedzających nasze witryny oraz zbierać informacje o aktywności tych osób w sieci w trakcie prezentowania reklam.
 4. W każdym momencie istnieje możliwość zmiany zasady wykorzystywania cookies na swoim urządzeniu poprzez wybranie odpowiedniej opcji w ustawieniach przeglądarki:
  • Google Chrome
  • Microsoft Edge
  • Mozilla Firefox
  • Microsoft Internet Explorer
  • Opera
  W sytuacji, gdyby dostawcy przeglądarek zmienili podane powyżej linki do opisu zmiany ustawień cookies nowych instrukcji należy szukać na stronach dostawców przeglądarek pod hasłem ‘wyłączenie plików cookies’. Do czasu ewentualnej zmiany opcji dotyczących plików cookies nasi partnerzy marketingowi będą korzystać z technologii cookies, by przedstawiać reklamy odpowiadające bieżącym potrzebom użytkowników odwiedzających nasze witryny.
 5. Całkowite zablokowanie plików cookies może wpłynąć na brak możliwości korzystania z części lub całości prowadzonych przez nas serwisów internetowych.

Podstawy Prawne Przetwarzania Danych Osobowych

 1. W ramach naszej codziennej praktyki zbieramy zgody na otrzymywanie naszego Newslettera lub na komunikowanie się w celach marketingowych drogą elektroniczną lub telefoniczną. Wyrażenie tych zgód jest dobrowolne, a od ich wyrażenia nie jest uzależniona w żaden sposób realizacja złożonego u nas zamówienia. Zgody te są podstawą prawną pozwalającą na informowanie osób, które ją wyraziły o nowościach produktowych, przecenach, akcjach promocyjnych, itp.
 2. Dane osobowe podane w związku z zapisaniem się na Newsletter przetwarzamy po to, aby wywiązać się z umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 3. Dane osobowe podane w związku ze złożeniem zamówienia przetwarzamy w celu wywiązania się przez nas z umowy sprzedaży, a w dalszej kolejności również w celu umożliwienia skorzystania z gwarancji, rękojmi lub prawa do odstąpienia od umowy, a także by umożliwić powtórzenie zamówienia bez generowania dodatkowych (wcześniej już poniesionych w związku z opracowywaniem projektu) kosztów dla klienta.
 4. W ramach prawnie uzasadnionego interesu wykorzystujemy dane osobowe osób, które złożyły u nas zamówienie lub wyraziły zainteresowanie naszą ofertą w celu zapytania o jakość prowadzonej obsługi lub wyrażenia opinii na temat naszych wyrobów. Ponadto, prawnie uzasadniony interes określony w przepisach ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (motyw 47 RODO) pozwala nam na przetwarzanie danych klientów również w innych celach marketingowych: tj. przedstawianie ofert i promocji, które wedle naszego rozeznania mogą zainteresować klienta.
 5. Dane dotyczące korzystania przez użytkowników naszych serwisów, które uzyskujemy za pośrednictwem plików cookies przetwarzamy na podstawie zgody wyrażonej zgodnie z przepisami ustawy – Prawo telekomunikacyjne.
 6. Dane uzyskane w związku z przekazanym do nas zapytaniem lub zgłoszeniem problemu przetwarzamy, gdyż mamy prawnie uzasadniony interes w tym, aby udzielać naszym obecnym i potencjalnym klientom pełnych informacji, aby ich doświadczenia z kontaktu z nami były jak najbardziej pozytywne.
 7. Osoba, która wyraziła zgodę na przetwarzanie przez nas jej danych osobowych może w każdym momencie wycofać swoja zgodę. Nie uczyni to jednak niezgodnym z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody w czasie przed jej cofnięciem.

Okres W Jakim Przechowujemy Dane Osobowe

 1. Czas przechowywania danych osobowych po tym, gdy zakończyło się ich przetwarzanie w celu w jakim zostały one zebrane zależy od sposobu ich pozyskania i celu w jakim były przetwarzane. Przyczyny dla jakich przechowujemy dane osobowe, których przetwarzanie zostało zakończone to:
  • archiwizacja zamówienia (i powiązanej z nim historii kontaktu) umożliwiające jego łatwe (tanie) odtworzenie i ponowną realizację,
  • obsługa ewentualnych roszczeń ze strony klientów,
  • obowiązki podatkowe i sprawozdawcze, które wymagają od nas przechowywania dokumentacji księgowej przez ustalony przepisami prawa okres,
  • obowiązki wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych zgodnie, z którymi musimy być gotowi rozliczyć się z przetwarzania danych osobowych.
 2. Jeśli te same dane były przetwarzane w różnych celach mających inne okresy przechowywania, to zastosowanie ma dłuższy czas przechowywania.
 3. Okresy przechowywania kształtują się następująco:
  • Dane osób zapisanych na nasz Newsletter przechowujemy przez 90 dni od momentu wyrejestrowania się z niego. Po tym czasie wymazywane są wszelkie dane związane z zapisem na Newsletter, łącznie z informacją, że te dane były w ten sposób przetwarzane.
  • Dane pozyskane na potrzeby realizacji zamówienia przechowujemy przede wszystkim w celu ewentualnego powtórzenia zamówienia oraz księgowych. W przypadku:
   • zamówień bazujących na wzorach z naszego katalogu, do których jako dokument potwierdzający sprzedaż wystawiony został paragon – przechowujemy przez okres do 2 lat,
   • zamówień bazujących na wzorach z naszego katalogu, do których jako dokument potwierdzający sprzedaż wystawiona została faktura – przechowujemy przez okres do 6 lat,
   • zamówień, do których stworzony został wzór nietypowy, którego odtworzenie byłoby uciążliwe, kosztowne bądź czasochłonne – przechowujemy przez okres do 10 lat.
  • Dane osób, które skontaktowały się z nami (np. w celu uzyskania szczegółowej wyceny), a nie są naszymi klientami przechowujemy przez okres od 3 do 6 miesięcy.
  • Dane o sposobie korzystania z naszych serwisów (pozyskane za pośrednictwem plików cookies) przetwarzamy przez okres ważności danego pliku cookie lub do czasu jego

Udostępnianie Danych Osobowych Innym Podmiotom

 1. Przetwarzane przez nas dane osobowe przekazujemy innym podmiotom tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do zrealizowania świadczeń, które zostały u nas zamówione, gdy jest to konieczne dla naszego rozwoju i ulepszania oferty, albo gdy wynika to z przepisów prawa. Dane osobowe ujawniamy podmiotom, które świadczą dla nas profesjonalne usługi wspierające sprzedaż lub organizację pracy. Należą do nich:
  • firmy przewozowe, np. kurierzy, Poczta Polska,
  • podmioty pośredniczące w realizacji płatności, tj. banki, operatorzy szybkich płatności,
  • firmy świadczące dla nas usługi IT – w szczególności: firmy hostingowe, dostawcy narzędzi do zarządzania sprzedażą i kontaktami (systemu CRM),
  • firmy świadczące dla nas usługi księgowe,
  • firmy zbierające opinie o produktach oraz sklepach,
  • podmioty i organy administracji publicznej upoważnione do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 2. W każdym przypadku, gdy udostępniamy dane osobowe innym podmiotom dokonujemy tego w ramach obowiązujących przepisów. Współpracujące z nami podmioty przetwarzając dane osobowe w naszym imieniu muszą zapewnić gwarancje wdrożenia rozwiązań technicznych i organizacyjnych, które będą chroniły te dane osobowe i spełniały wymogi Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

Prawa Osoby, Której Dane Przetwarzamy

 1. Każda osoba, której dane osobowe przetwarzamy bądź przechowujemy posiada szereg praw, z których może skorzystać w dowolnej chwili:
  • prawo dostępu do swoich danych osobowych i zasad ich ochrony
  • prawo do sprostowania danych
  • prawo do usunięcia danych
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych
  • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych
  • prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych.
 2. Uprawnienia, o których mowa powyżej można wykonywać poprzez kontakt z nami pod adresem e-mail: [email protected] lub pisząc na adres Lumeris Sp. z o.o., ul. Praw Kobiet 6, 15-535 Białystok z dopiskiem „Dane osobowe”.
 3. Osoby, które uznają, że w jakikolwiek sposób naruszyliśmy reguły przetwarzania jej danych osobowych mają prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). W ramach wykonania tego uprawnienia należy podać pełny opis zaistniałej sytuacji oraz wskazać jakie działania stanowiły naruszenie prawa lub wolności. Skargę należy złożyć bezpośrednio do organu nadzoru na wskazany powyżej adres.

Prawo Do Sprzeciwu Wobec Przetwarzania Danych Osobowych

 1. Osoby, których dane przetwarzamy lub przechowujemy mają prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.
 2. Po otrzymaniu sprzeciwu nie będziemy już przetwarzać danych w celu, którego dotyczy sprzeciw o ile nie będziemy mieć ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do dalszego przetwarzania tych danych. Podstawy te (np. obowiązek dokumentowania sprzedaży wynikający z przepisów podatkowych) będą miały pierwszeństwo wobec interesów, praw i wolności osoby, która zgłosiła sprzeciw. W niektórych sytuacjach przetwarzanie danych może być również niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W takich przypadkach nie będziemy mogli uwzględnić sprzeciwu.
 3. Jeśli sprzeciw dotyczyć będzie przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych nie ma konieczności by był uzasadniany. Taki sprzeciw zawsze będzie przez nas uwzględniony.
 4. Sprzeciw możesz zgłosić na adres e-mail [email protected] lub pisząc na adres Lumeris Sp. z o.o., ul. Praw Kobiet 6, 15-535 Białystok z dopiskiem „Dane osobowe”.

Przekazywane Danych Osobowych Poza Terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)

 1. W swoich serwisach internetowych korzystamy z narzędzi dostarczanych przez podmioty zewnętrzne spośród których część może przekazywać dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy. W takich sytuacjach odbywa się to wyłącznie w ramach procedur wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych, np. do takich krajów, co do których Komisja Europejska wydała decyzję stwierdzającą, że kraje te zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych. Przykładem takiego kraju są Stany Zjednoczone i mechanizm „Tarczy Prywatności”, który polega na certyfikowaniu przedsiębiorstw zlokalizowanych w Stanach Zjednoczonych pod kątem tego, czy stosują odpowiednie reguły w zakresie ochrony danych osobowych. Dostawcy usług, z których korzystamy posiadają odpowiedni certyfikat zgodności.

stopka