Kontakt

tel. stacjonarny: +48 857 341 324
tel. komórkowy: +48 531 447 551 (brak obsługi SMS)
mail: [email protected]

 

Dane rejestrowe

Lumeris Sp. z o.o.
ul. Praw Kobiet 6, 15-535 Białystok
NIP 9662142985, REGON 386911047, BDO 000476149
Spółka zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000857614.
Kapitał zakładowy w wysokości 100.000 zł wniesiony w całości.

 

Rachunek bankowy

Właściciel rachunku: Lumeris Sp. z o.o.
Numer konta w PLN: 88 2530 0008 2012 1068 0801 0001
Numer konta w EUR: 98 1870 1045 2078 1068 0801 0001
Kod SWIFT/BIC banku: NESBPLPW
Bank: Nest Bank SA